بهمن ماه روایتگر حق‌طلبی مردم ایران
بهمن ماه روایتگر حق‌طلبی مردم ایران
هرسال بهمن ماه روایتگر روزهای فریاد و حق طلبی مردم ایران است. تاریخ گواه ایستادگی و پایمردی زنان و مردانی است که در روزهای منتهی به بیست و دوم بهمن ماه سال 1357 با برخاستن در برابر تاریکی های حکومت پهلوی، اساس حکومتی را پی افکندند که ریشه در باورهای نورانی اسلام داشته باشد.

هرسال بهمن ماه روایتگر روزهای فریاد و حق طلبی مردم ایران است. تاریخ گواه ایستادگی و پایمردی زنان و مردانی است که در روزهای منتهی به بیست و دوم بهمن ماه سال ۱۳۵۷ با برخاستن در برابر تاریکی های حکومت پهلوی، اساس حکومتی را پی افکندند که ریشه در باورهای نورانی اسلام داشته باشد.

دهه فجر روزهای برآمدن آفتاب عدالت از پشت ابرهای ظلم و بی‌عدالتی است. به راستی اگر به سال های حکومت پهلوی نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که سیمای زندگی طبقه متوسط مردم به لطف دلارهای نفتی و حمایت بی وقفه غرب از محمدرضا پهلوی، سیمای قابل قبولی بود. اما آنچه در پشت این نقاب به چشم می خورد سختی ها و تلخی ها و بی عدالتی هاست که باعث شد غریو حق طلبی مردم سقف پوشالی پیشرفت آمریکایی زمانه را بشکافد و طرحی نو دراندازد.

انقلاب مردم ایران در سال ۵۷ علاوه بر تلاش در جهت اصلاح اقتصادی و ایجاد عدالت در بخش های مختلف جامعه؛ تلاشی در جهت اصلاح وضعیت فرهنگی نیز بود. تهاجم فرهنگی همه جانبه غرب باعث انحطاط وضعیت فرهنگی جامعه شده بود. ظهور و بروز مظاهر غربی در فرهنگ و هنر به خوبی آشکار بود و میراث چندین ساله فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی توسط ایادی غربزده حکومت به تاراج می رفت. در این موقعیت حساس که بقای ایرانیت و اسلامیت در خطر بود، رهبری مدبرانه و متفکرانه امام خمینی باعث شد تا مردم بتوانند از هر دو سوی اقتصادی و فرهنگی یک اتفاق را در تاریخ تحولات جهان رقم بززند. اتفاقی که تا امروز تمام معادلات ابر قدرتان جهان را بر هم زند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی

  • نویسنده : سیدقاسم ناظمی