دولت سیزدهم بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تاکید دارد
دولت سیزدهم بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تاکید دارد
دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف فعال شده‌اند و دولت سیزدهم نیز بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تاکید دارد.

به گزارش آذرپرس ؛ مهدی رمضانی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان زنجان، از وجود۳ هزار و ۷۰۰ باب کتابخانه در سطح کشور خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۷۰۰ باب به مستقیم توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی اداره می‌شود.

وی ابراز داشت: در استان‌های مختلف کتابخانه‌های خوبی وجود دارد که در حال فعالیت هستند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: اگر پروژه کتابخانه مرکزی در استان فعال شود می‌توانیم کمک‌های دولتی را نیز پای کار بیاوریم.

رمضانی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این پروژه فقط ۲۷ درصد است، تاکید کرد: دولت سیزدهم نیز بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تاکید دارند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف فعال شده‌اند، ابراز داشت: درباره کتابخانه مرکزی استان زنجان اگر بتوانیم پیشرفت پروژه را از محل منابع انسانی به ۴۰ درصد برسانیم می‌توانیم از کمک‌های دولتی نیز استفاده کنیم.