راه نجات تراکتور ، واگذاری به مردم است
راه نجات تراکتور ، واگذاری به مردم است
عضو شورای اسلامی شهر تبریز راه نجات تیم تراکتور را واگذاری آن به مردم و هواداران دانست و گفت: تراکتور یک برند جهانی است و حتما باید از وضعیت فعلی نجات یابد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز راه نجات تیم تراکتور را واگذاری آن به مردم و هواداران دانست و گفت: تراکتور یک برند جهانی است و حتما باید از وضعیت فعلی نجات یابد.

به گزارش آذرپرس ؛ دکترشهرام دبیری در دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه تیم تراکتور بیش از هر زمانی نیاز به حمایت دارد، اظهار کرد: تیم محبوب و مردمی تراکتور در وضعیت بحرانی قرار دارد و بیش از هر زمانی نیازمند حمایت همه جانبه است.
وی ادامه داد: تیم تراکتور متعلق به همه هواداران است و ما در شورای اسلامی شهر، هم از جایگاه حقوقی و هم جایگاه حقیقی خودمان باید از این تیم حمایت کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز عنوان کرد: از تمام مسئولان استان درخواست می کنم که موضوع تیم تراکتور را به شکل جدی پیگیری کنند چرا که این تیم، یک برند جهانی است و حتما باید نجات بدهیم.
وی تنها راه حل نجات تراکتور را، واگذاری تیم به مردم دانست و گفت: تا زمانی که تراکتور به مردم واگذار نشود، تیم با مشکل مواجه خواهد شد. البته باید صاحبان صنایع هم برای احیای تیم کمک کنند.