سامانه‌ شفافیت یکی از ماندگارترین عملکردهای‌ این دوره شورا و شهرداری است
سامانه‌ شفافیت یکی از ماندگارترین عملکردهای‌ این دوره شورا و شهرداری است
رییس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: سامانه‌ شفافیت یکی از ماندگارترین عملکردهای این دوره شورا و شهرداری است که می‌تواند امکان بروز فساد را کاهش دهد.

رییس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: سامانه‌ شفافیت یکی از ماندگارترین عملکردهای این دوره شورا و شهرداری است که می‌تواند امکان بروز فساد را کاهش دهد.

به گزارش آذرپرس ؛ شهرام دبیری در دویست و چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به رونمایی سامانه شفافیت املاک در جلسه امروز گفت: شفاف سازی سازمانی، اطلاعاتی و اداری، دسترسی آزاد به اطلاعات و داده های شهرداری، ارتقای سلامت نظام اداری، ارتقاء مشارکت پذیری کارکنان و شهروندان در مدیریت شهری، تقویت نظارت عمومی بر فرایندهای شهرداری و افزایش اعتماد عمومی از جمله اهداف راه اندازی این سامانه به شمار می‌رود.

او افزود: سامانه‌ شفافیت یکی از ماندگارترین عملکردهای این دوره شورا و شهرداری است که می‌تواند امکان بروز فساد را کاهش دهد و باید این موضوعات به نحو احسن اطلاع رسانی شوند.

دبیری تصریح کرد: کارهای بزرگی در شورای پنجم انجام داده ایم که چشم انداز ۱۲ ساله، پیش بینی بودجه و تحقق آن و سامانه شفافیت از عملکرد شاخص این دوره از شورا و شهرداری است.

رییس شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: با توجه به روز بهره وری و بهینه سازی مصرف، انتظار داریم که در مجموعه شهرداری نیز این بهینه‌سازی انجام شود. با توجه به طیف وسیع نیروی انسانی، منابع و پتانسیل باید این اقدام در شهرداری صورت گرفته و باید برنامه ‌ای برای استفاده بهتر و بهینه از این منابع داشته باشیم.

دبیری اضافه کرد: متمرکز کردن کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ یکی از اقدامات شاخص ما است و دخالت افراد در این حوزه به حداقل رسیده است و انتخاب به صورت رندمی است.

او تصریح کرد: حسابرسی یکی از مهمترین ابزارهای نظارت شورا است که تقریبا بروز کرده ایم و متمرکز کردن خزانه که موجب توزیع عادلانه در مناطق می شود در دستور کار قرار گرفته است.

سامانه‌ شفافیت یکی از ماندگارترین عملکردهای‌ این دوره شورا و شهرداری است