صدور الکترونیکی کلیه مجوزها و پروانه‌های فعالیت مراکز گردشگری
صدور الکترونیکی کلیه مجوزها و پروانه‌های فعالیت مراکز گردشگری
معاون گردشگری آذربایجان شرقی از صدور کلیه مجوزها و پروانه‌های فعالیت مراکز گردشگری استان به صورت الکترونیکی از ابتدای اردیبهشت‌ماه خبر داد.

معاون گردشگری آذربایجان شرقی از صدور کلیه مجوزها و پروانه‌های فعالیت مراکز گردشگری استان به صورت الکترونیکی از ابتدای اردیبهشت‌ماه خبر داد.

به‌گزارش آذرپرس ؛ علیرضا بایرام‌ زاده روز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، ضمن اعلام این خبر گفت: «در راستای توسعه دولت الکترونیک و حذف فرآیند‌های زائد و وقت گیر در صدور مجوزها و پروانه‌های فعالیت مراکز گردشگری سامانه جامع آمار و اطلاعات، فعالیت خود را از اول اردیبهشت آغاز و صدور و تمدید کلیه مجوزها از طریق این سامانه انجام خواهد شد.»

معاون گردشگری آذربایجان شرقی، گفت: «این سامانه ضمن صرفه جویی در زمان و تسهیل کار برای متقاضیان، کاهش بورکراسی اداری و توسعه دولت الکترونیک طراحی و راه اندازی شده است.»

بایرام زاده گفت: «کارکرد دیگر این سامانه بروز رسانی و تسهیل آمارگیری از کلیه مراکز گردشگری در راستای مدیریت وبرنامه ریزی های آتی معاونت گردشگری و تشخیص نیاز استان برای تکمیل و توسعه مراکز گردشگری استان معطوف خواهد بود، در این راستا ضروری است کلیه متقاضیان صدور و تمدید مجوز، به آدرس اینترنتی www.myst.mcth.ir مراجعه و نسبت به تکمیل درخواست خود اقدام کنند.»

صدور الکترونیکی کلیه مجوزها و پروانه‌های فعالیت مراکز گردشگری