لزوم اختصاص بودجه برای شورای عالی استان‌ها
لزوم اختصاص بودجه برای شورای عالی استان‌ها
منتخب شورای عالی استان‌ها گفت : طبق قانون ، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد تا این شورا پیشنهادهای اصلاحی خود را اعلام کند، در صورتیکه این امر انجام نمیگیرد.

منتخب شورای عالی استان‌ها گفت : طبق قانون ، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد تا این شورا پیشنهادهای اصلاحی خود را اعلام کند، در صورتیکه این امر انجام نمیگیرد.

دکتر شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی و منتخب شورای عالی استان‌ها طی نامه‌ای به سایر منتخبان این شورا نوشت : « بند ۵ ماده ۷۸ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف نموده است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد. شورای عالی استان ها پیشنهاد های اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد کرد.

در صورتیکه این امر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صورت نگرفته است و ظاهرا بودجه ای هم برای شورای عالی استان ها در نظر گرفته نشده است، به نظر اینجانب موضع گیری سریع منتخبین شورای عالی استان ها مبنی بر اجرای این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کاملا ضروری به نظر می رسد.

متن حقوقی از طرف منتخبین و همچنین مسئولین فعلی شورای عالی استان ها تهیه شده و به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس گردد تا پس از بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ توسط گروه کارشناسی، پیشنهاد اصلاحی به خصوص در ارتباط با بودجه شوراها تهیه و به سازمان برنامه و بودجه منعکس شود و بعد از رایزنی های مورد لزوم با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس برسد.»

لزوم اختصاص بودجه برای شورای عالی استان‌ها

لزوم اختصاص بودجه برای شورای عالی استان‌ها

شورای عالی استان‌ها