نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی طی بهار ۱۴۰۱ به ۷.۸ درصد رسید
نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی طی بهار ۱۴۰۱ به ۷.۸ درصد رسید
مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی، وضعیت نرخ بیکاری در کشور طی بهار ۱۴۰۱ را اعلام کرده که سهم نرخ بیکاری آذربایجان شرقی ۷.۸ درصد است.

به گزارش آذرپرس، براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان نسبت به بهار سال گذشته با ۷.۴ درصد بیکاری به میزان ۰.۴ درصد افزایش یافته است.

هم‌چنین نرخ بیکاری کل کشور برابر ۹.۲ درصد اعلام شده که نشان می‌دهد، آذربایجان شرقی با ۱.۴ درصد کمتر از نرخ بیکاری کشور، وضعیت بهتری در مقایسه با سایر استان‌ها دارد.

هم‌چنین نرخ مشارکت اقتصادی استان در بهار سال جاری برابر ۴۰.۲ درصد اعلام شده که در مقایسه با مشارکت اقتصادی ۴۳.۲ درصدی جمعیت ۱۵ سال و بیشتر استان، کاهش سه درصدی را نشان می‌دهد.