۵۸ درصد از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد
۵۸ درصد از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: ۵۸ درصد ازمجموع ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: ۵۸ درصد ازمجموع ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد.

به گزارش آذرپرس ؛ اکبر کرامتی افزود: از این میزان اراضی برای ۴۰ درصد برنامه ریزی هایی خاص در حوضه دریاچه ارومیه طرح ریزی و اجرا شده است که موجب کاهش و ذخیره قابل توجهی از مصرف آب شده است.
وی با بیان اینکه در بهترین شرایط راندمان آبیاری ۳۷ درصد است، بیان کرد: درصورت عدم اصلاح باغات قدیمی کشاورزی و عدم حذف و جایگزینی و اصلاح و احیا فقط باید شاهد تولید چوب به جای محصول بود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی کشت ارقام با نیاز آبی کم و استفاده از ارقام پایه رویشی را در زمینه کاهش مصرف آب از ضروریات بخش کشاورزی استان نام برد و گفت: کشت گلخانه ای تا ۱۰ برابر موجب افزایش راندمان تولید می شود.
کرامتی اضافه کرد: از محل اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه ۲۷۵ هکتار از اراضی استان زیر کشت گیاهان دارویی است و تلاش می شود ارقام متحمل گرما و خشکی در استان کشت و جایگزین ارقام با مصرف بالای آب شود و سرشاخه کاری و اصلاح ارقام در کنار کشت حفاظتی در زراعت و نیز انتقال کشت حبوبات به کشت پاییزه در راستای کاهش مصرف آب و ارتقای راندمان تولید انجام شود.
وی اظهارکرد: مدیریت مصرف آب در کف باغها و اصلاح و احیای انها با جدیت در حال پیگیریست و احداث سایبان و نیز باغات الگویی نیز جزو برنامه هایی است که کارشناسان انجام می دهند.
وی ادامه داد: در بخش ترویج و آموزش نیز در سه فاز برنامه اجرا شده است که افزایش بهره وری و انتقال دانش، توانمندسازی جوامع محلی، ارتقای کمیت و کیفیت تولید و اصلاح رفتار و تغییرنگرش کشاورزان را در پی داشته است.
کرامتی بیان کرد: برنامه های ترویجی بخش کشاورزی استان و هزینه کرد برای این بخش بسیار مثمر ثمر است و و هم اکنون روی ۲۰ محصول کارهای ترویجی در دست اجراست.

۵۸ درصد از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد