عملکرد عمرانی شهرداری قابل قدردانی است
عملکرد عمرانی شهرداری قابل قدردانی است

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: از عملکرد عمرانی شهرداری تبریز و شهرداری منطقه ۱ قدردانی می کنیم. شهرام دبیری در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی شهرداری منطقه ۱ گفت: این پروژه ها در کاهش ترافیک نقش بسزایی داشته و از این رو در ارتقا رضایتمندی شهروندان حائز اهمیت خواهد بود. او […]

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: از عملکرد عمرانی شهرداری تبریز و شهرداری منطقه ۱ قدردانی می کنیم.

شهرام دبیری در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی شهرداری منطقه ۱ گفت: این پروژه ها در کاهش ترافیک نقش بسزایی داشته و از این رو در ارتقا رضایتمندی شهروندان حائز اهمیت خواهد بود.

او با قدردانی از عملکرد عمرانی شهرداری گفت: امیدواریم بقیه پروژه ها نیز با سرعت و کیفیت تکمیل و به بهره برداری برسد.

رئیس شورای شهر تبریز معضل ترافیک را عامل ناراحتی شهروندان دانست و گفت: تلاش داریم با رفع این مشکل، آرامش بیشتری برای شهروندان فراهم کنیم. سرمایه گذاری کلان ما در حوزه قطار شهری نشانگر اهمیت این موضوع برای ماست.

دبیری حرکت بر اساس برنامه ۵ساله مصوب شورای شهر را اصلی ترین برنامه این شورا خواند و گفت: تلاش داریم بر اساس این برنامه تعرفه عوارض محلی و بودجه سال ۱۴۰۰ را بررسی و تصویب کنیم.

او در خصوص اولویت برنامه های عمرانی سال ۱۴۰۰ گفت: پروژه های نیمه تمام و خواسته های شهروندان در بودجه سال ۱۴۰۰ اولویت برنامه های ما خواهد بود. تلاش داریم تا پایان شورای پنجم بخش بزرگی از پروژه های نیمه تمام را تکمیل و در اختیار شهروندان قرار دهیم.

  • منبع خبر : شهریارنیوز