۶۰ ماهواره اینترنتی به مدار زمین پرتاب شدند
۶۰ ماهواره اینترنتی به مدار زمین پرتاب شدند
شرکت "اسپیس ایکس" صبح امروز، ۶۰ ماهواره اینترنتی دیگر را به مدار زمین پرتاب کرد.